SRPŠ při 4.MŠ Brodská

SRPŠ při 4.MŠ Brodská

 

POZOR- ZMĚNA

 

NA TOMTO WEBU JIŽ NEBUDOU AKTUALIZOVANÉ STRÁNKY.

NAŠE NOVÁ ADRESA- www.mszdar.cz/skolky/pohadka


 


POLOLETNÍ PRÁZDNINY

V pátek 31.1. budou mít děti ze ZŠ prázdniny.

Pokud budete chtít v tento den omluvit své dítě,

nahlaste to uč. ve třídě do 28.1.

 

V PONDĚLÍ 10.2. OD 8.00 HOD. PROBĚHNE V MŠ

ORIENTAČNÍ PEDAG.PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ.

ODPOLEDNE OD 14.00 HOD. BUDE RODIČŮM

INDIVIDUÁLNĚ SDĚLEN VÝSLEDEK.


Rodiče, všimli jste si?

Ve vstupní hale u školní jídelny si můžete přečíst

zajímavé články o výchově dětí, můžete se dozvědět

různé zajímavosti od odborníků.


V inzertním okénku na konci chodby si můžete

přečíst různé informace a též vyvěsit plakáty

a inzerci.


 

PROSBA K RODIČŮM

Rády bychom doplnily do naší školní zahrady

přírodní prvky, s kterými by si děti mohly hrát

a tvořit, jako např. oblázky, špalky dřeva,

šišky,kořeny stromů a keřů,velké proutěné

koše, apod.

Proto prosíme rodiče i prarodiče o pomoc.

Domluvte se případně s třídními učitelkami.

 


          

                                                                                                                            

Charakteristika školy:

Současný stav:

     V současné době je Mateřská škola Brodská 5, známá pod neoficiálním názvem „Pohádka“,  čtyřtřídní školou, jejíž  kapacita je 100 dětí.

Součástí školy je školní jídelna, která s kuchyní zajišťuje stravování dětem a zaměstnancům školy a dále ještě MŠ Okružní a MŠ Santiniho, kam se obědy dovážejí.

     Mateřská škola se nachází uprostřed lokality sídliště Stalingrad a je spádovou oblastí i pro sídliště Libušín a nově vystavěný Klafar. Sousedí s budovou 2. a 3. Základní školy na Komenského ulici, je tedy možnost využít po domluvě areál školního hřiště a tělocvičnu. Pravidelně celoročně navštěvujeme sportovní halu patřící 2.ZŠ a počítačovou učebnu na 3.ZŠ. Nedaleko od školy je také centrum města, regionální muzeum a knihovna, dále nově vybudované dopravní hřiště a park na Farčatech nebo u sídliště Libušín lemující řeku Sázavu.

 Budova školy je zděná, dvoupatrová s přístavbou, ve které jsou umístěny šatny dětí, zahradní kabinety a úklidová komora. Přístup do školy je ze školní zahrady a je ideální na výstavy dětí z přírodnin, netradičních materiálů nebo pískových staveb. Bohužel není bezbariérový. Dveře jsou zabezpečeny proti neoprávněnému vniknutí.

     V přízemí školy je po náročné přestavbě umístěna školní jídelna, kuchyň, kancelář vedoucí školní jídelny a sborovna pro pedagogy spojená se šatnou.

     V prvním patře jsou dvě třídy s názvem  Cipísek a Brouček, určené dětem ve věku od 2,5 do 5 let a sklad prádla se šatnou pro provozní personál. Ve druhém patře jsou pak třídy s názvem Budulínek a Rákosníček  pro děti starší, zpravidla ve věku od 5 do 7 let a kancelář zástupce ředitele. V obou patrech je kabinet s pomůckami na výtvarné a pracovní činnosti a tělocvičné náčiní, kabinety na didaktické pomůcky a portfolia dětí, úklidová komora a WC pro dospělé. Ke každé třídě náleží hygienická zařízení, malé kuchyňky pro zajištění pitného režimu.

     V suterénu je úpravna zeleniny, sklad čistících prostředků, kotelna a skladovací místnosti  na sezonní potřeby a výzdobu mateřské školy.         

      Školní zahrada se vzrostlými stromy a keři poskytuje díky své velké výměře dostatečný prostor pro všechny druhy aktivit. Je vybavená herními prvky a pískovišti.

 Čerpáme z programu Začít spolu a Zdravá mateřská škola, jehož filozofickým základem je holistické pojetí zdraví a klade důraz na subjektivní pocit zdraví a pohody. V těchto dvou programech nás oslovily tyto zásady : podporujeme zdraví dětí, zdravě jíme, dbáme na rytmický řád dne, snažíme se o úzkou spolupráci s rodiči, respektujeme individualitu každého dítěte, dodržujeme dětské rituály, podporujeme dětská přátelství a samostatnost,umožňujeme tělesnou pohodu a volný pohyb, rozvíjíme v dětech estetické cítění, spolupracujeme úzce se ZŠ v sousedství, máme respekt k přirozeným potřebám jednotlivce a rozvíjení komunikace a spolupráce.

 

  STRÁNKA NAŠÍ ORGANIZACE JE:  www.facebook.com/mszdar